Magatartási Kódex

Az Iglo Group magatartási kódexe az Etikus Kereskedésért

A fenntartható fejlődésről

Az Iglo Foods Group Ltd. (Iglo vállalatcsoport) elkötelezte magát amellett, hogy a vásárlói igények kielégítése közben nem veszélyezteti az elkövetkezendő generációk esélyét a saját élelmiszerigényeik kielégítésére.

Az Iglo csoport gazdasági tevékenységei végzése közben tudatában van felelősségének a környezet megőrzése és a társadalom fejlődése iránt, ezen célok alappillérei a fenntartható fejlődésre való törekvéseinek.

Az Iglo csoport „Forever Food Together” (Étel Örökre Közösen) nevet viselő fenntarthatósági programja, gyakorlati megvalósítása a fenntartható fejlődés iránti törekvéseinek.

Az Iglo csoport élelmiszerekre vonatkozó szabványairól

Valamennyi nyersanyagunk olyan forrásból származik, amely megfelel az Iglo csoport vonatkozó iránymutatásainak vagy azok kombinációjának, úgy mint a Gyakorlati kódexnek, a Magatartási kódexnek, illetve az előírásbeli követelményeknek (Iglo csoport minőségbiztosítási normái). Mindez támogatja Forever Food Together programunk sikerét és az élelmiszerekre vonatkozó normák teljesítését.

Az Iglo csoport törekvései az etikus kereskedésre

Az Iglo csoport kizárólag olyan partnerekkel alakít ki kereskedelmi kapcsolatot az ellátói láncban, akik egyetértenek és osztoznak az Etikus Kereskedés ebben a kódexben meghatározott alapelveivel.

Az Etikus Kereskedést biztosító intézkedéseink betartását három szinten kérjük számon az élelmiszert vagy szolgáltatást biztosító beszállítóinktól és szolgáltatóinktól.

  1. Megköveteljük beszállítóinktól, hogy érvényesnek tekintsék magukra az Iglo csoport Magatartási Kódexét az Etikus Kereskedésért, ezen kötelezettség írásban kinyilvánított vállalása a közös üzleti tevékenység egyik feltétele.
  2. Megköveteljük beszállítóinktól, hogy regisztráljanak a SEDEX-nél (Supplier Ethical Data Exchange, beszállítói etikus adatközpont), amely egy tagságon alapuló non-profit szervezet a felelős és etikus üzleti gyakorlatok bátorítására a globális ellátói láncokban. [www.sedexglobal.com].
  3. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy elfogadják, akár előre bejelentett módon, akár bejelentés nélkül auditálhatja működésüket az Iglo csoport, vagy egy etikai auditálással foglalkozó harmadik fél, hogy ezáltal biztosítsa az Iglo által megkövetelt Etikus Kereskedés normáinak mindenkori betartását, beleértve ezen Magatartási Kódexben foglaltakat is. 

Az Iglo csoport beszállítói elfogadják a következőket, a szállítói tevékenység feltételeként:

A beszállító dokumentumok bemutatásával tudja alátámasztani, hogy megfelel az ebben a kódexben megfogalmazott alapelveknek és feltételeknek.

A beszállító tagja lesz a képviselt kockázaton alapuló, az ellátói lánc minőségbiztosítási auditálását végző programunknak, amellyel meggyőződünk ezen Magatartási Kódex alkalmazásáról a gyakorlatban.

A beszállító bizonyítékok bemutatásával tudja alátámasztani az Iglo csoport Procurement and Technical & Quality Services ( beszerzési, műszaki- és minőségbiztosítási részleg) felé, hogy követi ezen magatartási kódex előírásait. 

A beszállító gondoskodik a megfelelő munkakörülmények mindenkori fenntartásáról, teljes mértékben kielégítve valamennyi jogi követelményt, amely a munkaügyi, valamint egészségügyi és biztonsági előírásokra vonatkozik azokban az országokban, ahonnan élelmiszereink és szolgáltatóink származnak, bármiféle diszkrimináció nélkül.

Biztosítja, hogy mindenkivel szemben eleget tesz a munkaviszonyra vonatkozó valamennyi helyi törvénynek és felelős társadalmi gyakorlatnak.

Hatályban lévő foglalkoztatási feltételei igazságosak, és megfelelő mértékben figyelembe veszik az egyének jólétét, és ezt megfelelő dokumentációval igazolni is képesek.

Támogatja a dolgozók méltányos és igazságos megfizetését.

Biztosítja, hogy a munkaórák igazodjanak a nemzeti törvényekhez.

Biztosítja a diszkriminációmentességet, beleértve az új alkalmazottak felvételének szokásos gyakorlatát is.

A beszállító nem fogadja el a gyermekmunkát, sem az Iglo számára nyújtott szolgáltatások elvégzéshez, sem az élelmiszerek termelése során.

Zéró toleranciát gyakorol a kényszermunkával szemben, illetve azokkal a munkáltatói gyakorlatokkal szemben, amelyeknek része, hogy durván vagy embertelenül bánnak a dolgozókkal.

A beszállító a helyi törvényekkel összhangban biztosítja dolgozóinak azon jogát, hogy a saját maguk általuk választott helyi szakszervezet tagjai lehessenek, valamint hogy érdekeiket közösen érvényesíthessék.

A beszállítók biztosítják, hogy a gyártási folyamat egésze olyan körülmények között történik, ami megfelelő és elégséges mértékben gondoskodik mindazok egészségének és biztonságának megőrzéséről, akik részt vesznek az élelmiszerek termelésében, vagy bármilyen termék előállításában az Iglo ellátói láncának részeként.

A beszállítóknak gondoskodniuk kell a foglalkoztatás, a kifizetett munkabérek és a munkával töltött órák megfelelő és pontos dokumentálásáról, hogy szükség esetén az Etikus Kereskedés vizsgálatát lefolytatók rendelkezésére bocsáthassa.

Az Iglo csoport fenntartja a jogot, hogy megszakítsa üzleti kapcsolatait és lemondja valamennyi még nem teljesített rendelését minden olyan beszállítónál, amely nem tartja be a Magatartási Kódexben foglaltakat.

Folyamatos fejlődés és a nehézségek elkerülése, kisebb eltérések esetén:

A Magatartási Kódexben foglaltaktól való kisebb mértékű eltérés esetén az Iglo csoport együttműködésbe kezd a beszállítóval, hogy segítse a kisebb mértékű eltérés megfelelő korrigálásához szükséges intézkedések végrehajtását, alternatív megoldásként a szerződés megszüntetésével szemben.

Aláíró:

Elio Leoni-Sceti
Elnök-vezérigazgató (CEO)
IGLO FOODS GROUP LIMITED